กิมจิ(Kimchi) 
ถ้ามากรุงโซล แล้วไม่ได้ลองกิมจิ ถือว่ายังมาไม่ถึง เพราะผักดองกิมจิเป็นมรดกทางวัฒณธรรมของเกาหลี ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษ 17 มีมากกว่า 100 ชนิดด้วยกัน ชาวเกาหลีกินกิมจิแกล้มกับอาหารทุกประเภทและทุกมื้อ