พระราชวังคยองบกกุง 
 
Gyeongbokgung(คยองบกกุง) สร้างขึ้นด้วยไม้ในสมัยราชวงค์โชซอน เมื่อปี 1934 ถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ในอดีตเป็นที่ประทับของ กษัตริย์แทจง และเป็นศูนย์บัญชาการทหาร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมี พลับพลาคยองฮเวลู(Gyeonghoeru) ตั้งอยู่กลางน้ำอย่างสวยงาม เคยใช้เป็นท้องพระโรงออกงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง