แม่น้ำฮัน(Hangang River) 
 
แม่น้ำฮัน เป็นแม่น้ำสายหลักของ สาธารณรัฐเกาหลี(Republic of Korea) รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและดูแลความสะอาดอย่างใกล้ชิด แต่ก้ยังจัดให้มีทางเดินเรียบริมแม่น้ำ พร้อมสวนพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงบริการล่องเรือชมกลางเมืองแม่น้ำและยืนอ่านบทกวีเกาหลีพิมพ์อังกฤษ ที่ ศูนย์หนังสือเกียวโบ(Kyobo Book Center) ซึ่งผู้เขียนนั่งชมจันทร์อยู่ริมแม่น้ำฮัน ว่า "หนึ่งคืนของพระจันทร์ ชีวิตวิ่นแหว่งลงช้าเชือน ในอาการเลือนลืมของดวงดาว หนึ่งวันของพระจันทร์ ความฝันปลาบปลิวเชือนช้า ไร้คำจำนรรจา จากดวงดาว หากใครอ่านบทกวีเพราะๆ เหล่านี้ "เกียวโบ บุ๊ก เซ็นเตอร์" เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.30-22.00 น.