หอคอยกรุงโซล 
นัมซาน ทาวเวอร์ (N Seoul Tower) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน สร้างขึ้นในปี 1969 โดยหอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,180 ฟุต ดังนั้นหากขึ้นไปยืนบนหอคอย จะสามารถเห็นทัศนียภาพกรุงโซลแบบสุดสายตาพาโนรามา อีกทั้งหอคอยยังมี ร้านกาแฟ ร้านขายของว่าง รวมไปถึงภัตตาคารหมุนลอยฟ้า
ส่วนล่างมีกุญแจจำนวนมากล๊อคติดอยู่ที่รั้วตะแกรงตลอดแนว เชื่อกันว่าหากคู่รักได้เขียนชื่อไว้บนกุญแจ แล้วนำไปล๊อคติดกับรั้วก็จะทำให้ความรักของทั้งคู่สมหวังและอยู่เป้นคู่กันตลอดกาล จะไม่มีวันที่ความรักลับลา...จะไม่มีวันที่จะใช้ประโยคว่า "ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน" ใส่กันและกัน