การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าทัวร์ได้ 5 วิธี ดังนี้.-

 1. ชำระด้วยบัตรเครดิต ที่สำนักงานของบริษัทฯ
 2. ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 3. ชำระด้วยเงินสด ที่สำนักงานของบริษัทฯ
 4. ชำระด้วย SCB Bill Payment ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ตู้ ATM ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน SCB Bill Payment  
   
 5. ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี, โอนเอทีเอ็ม, โอนทางศัพท์, โอนอินเตอร์เน็ต ธนาคาร และเลขที่บัญชีตามใบ Invoice ที่เจ้าหน้าที่ขายทัวร์แจ้งท่าน

 หมายเหตุ โปรดแจ้งการชำระเงิน ตามช่องทาง ดังนี้.-

 • โทรศัพท์ :  0-2374-1300 
 • Fax  : 02-374-2600 
 • Email : Tour@worantex.com 
 • Line : @wtravel
 
 
 


                         


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : @wtravel
 
อีเมลล์ tour@worantex.com

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image